Den Clutch Slave Cylinder : Så här fungerar

I bilar , underlättar en kopplingsanordning kraftöverföring från en komponent till en annan . Denna koppling fungerar via ett system av sammankopplade komponenter , vilket innefattar cylindern koppling master och kopplingens slavcylinder . Syfte

koppling huvudcylinder producerar tryck som driver kopplingsanordningen . Huvudcylindern omvandlar tryck som produceras av förarens fot på kopplingspedalen in hydrauliskt tryck . Detta tryck kan hydraulvätska att strömma genom ett rör och in i cylindern koppling slav .
Funktion

kopplingscylindern fungerar kopplingsaggregatet . När operatören trampar ned kopplingspedalen , frikopplar slavcylindern kopplingen genom att aktivera mekanismen kopplingsurtrampningslagret via hydraulvätska skickas av koppling huvudcylinder .
Underlåtenhet

En felaktig eller misslyckad kopplingens slavcylinder resulterar normalt i liten eller ingen press av att trycka ner kopplingspedalen , hindrar föraren från växling . Sådana problem kräver ofta byte av kopplingens slavcylinder tillsammans med en utvärdering av koppling huvudcylinder och bromsvätska linje .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130301.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.