Hur Automotive sugmotorer Arbete ?

Vakuum drivna maskiner fungerar via sug , möjliggör vätskeflöde . Vakuum motorer, eller motorer som fungerar via ett partiellt vakuum , används för att driva bilar vindrutetorkarna. Vindrutetorkare

Vindrutetorkare består av ett par armar med blad som var fästa att svänga för att driva bort vatten från en yta. Vindrutetorkare tillämpas via en elektrisk motor , även om tidigare versioner mottagen effekt genom en sugmotor , vilka i sin tur drivs av grenrörsvakuum .
Grenrörsvakuum

Ett grenrör vakuum , som matas med ström från förbränningsmotorn , hänvisar till det partiella vakuumet anordnad vid insugningsröret . Den kolvmotor fungerar som en luftpump genom att tillföra sug behövs för att producera grenrörsvakuumet .
Nackdel

grenrörsvakuum beroende gasspjällsläge att producera ett partiellt vakuum , vilket minskar nästan till nästan en obefintlig nivå när gasspjället är helt öppet . Denna brist på vakuum bringar torkarna att bromsa eller stoppa . Denna fråga har minimerats i vissa fordon genom installationen av ett bränsle /vakuum booster pump .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130223.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.