Vad är en hydraulisk Pre - fyllningsventil ?

Hydrauliska pre - påfyllningsventilerna finns i hydrauliska maskiner som använder högt tryck cylindrar . Dessa ventiler reglera mängden vätska som lämnar cylindern så rör och andra komponenter i det hydrauliska systemet inte skadas. Dekompression Shock

När stora mängder vätska frigörs från en cylinder plötsligt - som sker i stora hydrauliska system - den kraft denna vätska kan orsaka allvarliga skador på rör och rördelar som leder från cylindern . . Detta kallas dekompression chock
Hydraulisk Pre - fyllningsventil

hydrauliska pre - fyllningsventil syfte är att minska - eller eliminera - dekompression chock för hydraulisk komponenter. Det gör detta genom att begränsa mängden vätska som kommer tillbaka till systemets tank på en gång , vilket minskar inre trycket i retursystemet .
System Storlekar

Hydraulisk pre - påfyllningsventilerna är i allmänhet finns endast i stora hydrauliska system . Till exempel kan vissa pre - påfyllningsventilerna hantera så mycket som 6.000 liter vätska per minut och inre tryck förskjutningar av upp till åtta pounds per kvadrattum .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130015.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.