Hur man programmerar Keyless Entry på en 1995 Dodge Intrepid

Under 1990-talet användningen av nyckellösa system blev populär. Fordon såsom 1995 Dodge Intrepid var en av många märken att använda detta tillbehör. En nyckellösa låssystemet gör det möjligt för ägaren att komma in öppna sin bil från ett avstånd. När batteriet dör, måste det nyckellösa systemet programmeras att fungera korrekt. Instruktioner
1

Ange 1995 Dodge Intrepid och sitta i förarsätet.
2

Placera nyckeln i tändningslåset och vrid till startläget men starta inte bil. Addera 3

Tryck på låsknappen och håll nere knappen i cirka 10 sekunder.
4

Tryck på panik-knappen i en sekund och samtidigt fortsätta att hålla upplåsningsknappen ner. Släpp både låsa och panik-knappen efter att en sekund har förflutit. Inom tre sekunder släppa båda knapparna kommer Intrepid avger ett ljud som signalerar början av programmering.
5

Tryck låsa, låsa eller panik-knappen inom 30 sekunder efter att höra ljudet från bilen . Ett annat ljud hörs, signalering slutförandet av programmeringen.
6

Upprepa steg 1 till 5 för andra nyckellösa fjärrkontroller. Vrid tändningen till
7

läget och ta ur nyckeln.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129751.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.