Hur Pick en motor upp Coil Work ?

En distributör är ett tändsystem som används av ett fordons motor för att skicka spänning till tändstiften från tändspolen i rätt tändföljd . Motorns plocka upp spolen bestämmer detta tändföljd . Definition

En pick up spole hänvisar till en sensor anordning i en rotor . Sensorn består av en omvandlare som ändrar utmatning baserat på hur ett magnetfält ändras. Rotorn är monterad på fördelaraxeln , som spinns
Operation

via en växellåda som drivs av kamaxeln . Små öppningar eller fönster i rotorn , match i antal till antalet motorcylindrar . Rotorn snurrar , vilket gör att dessa fönster för att passera genom pick up coil sensor . Detta i sin tur orsakar att pick up-spole sensor för att passera genom en permanentmagnet belägen utanför rotorn, vilket aktiverar en signal. Signalen sänds till tändsystemet , som sedan kan bestämma rätt tändföljd .


Problem En defekt plocka upp spole kan orsaka tändstiften att inte få ordentliga instruktioner till brand , vilket resulterar i ingen motor gnista . Defekt eller felaktig plocka upp spolarna kan också orsaka bränsleinsprutarna att inte aktivera , även resulterar i en oförmåga att starta fordonet . I sådana situationer bör plocka upp spolarna kontrolleras och eventuellt bytas ut .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129694.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.