Vad är en 400 cc motor?

Begreppet 400cc hänvisar till storleken av en viss motor, med beaktande av sin volym. En 400cc motor inträffar ofta på motorcyklar, terrängfordon eller ibland cyklar smuts. Enheten "cc" står för kubikcentimeter, som används för att kvantifiera volymen av en motor. En 400cc motor: en motor volym är 400 kubikcentimeter. Globala Konverteringar

kubikcentimeter är en metrisk måttenhet. I USA, är motorerna ofta mäts i termer av cubic inches. Alternativt kan kubikcentimeter även omvandlas till en annan metrisk enhet, som kallas liter. Den grova konverteringen är att 1.000 kubikcentimeter motsvarar en enda liter. En 400cc motor skulle motsvara en 0,4 liters motor.
Korrelation till Hästkrafter

En vanlig missuppfattning är att ett cc mått kan konvertera direkt till hästkrafter. Även större motorer tenderar att ha mer hästkrafter än mindre motorer, är det inte alltid fallet. Hästkrafter är ett resultat av både motor design och tillverkaren. Till exempel kan ett företag som konstruerar racing fordon får mer hästkrafter i en mindre motor än en tillverkare att bygga en vagn passagerare station.
Beskrivning av kubikcentimeter

Mätning av kubikcentimeter indikerar volymen i en motorfamilj. Specifikt är volymen området från toppen av cylindern till botten av cylindern, genom vilket kolven passerar. Områden där kolven inte klarar ingår inte i volymen av motorn. I en 400cc motor, mäter det område där kolven färdas 400 kubikcentimeter.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127065.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.