Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Hur Adaptiva strålkastare Work

Adaptiva strålkastare har elmotorer som automatiskt Sväng lamporna i riktning mot vägen framåt, istället för att lysa rakt fram som konventionella strålkastare , enligt hemsidan BMW.com . Motorerna reagerar på sensorer som detekterar kurvor i vägen. Säkerhet

Adaptiva strålkastare är en säkerhetsfunktion som ger en bättre och snabbare bild av vägen framåt som föraren vrider bilen . Detta minskar också chanserna strålkastarna kommer blinda förare som kommer i motsatt riktning .
Sensorer

sensorer som styr strålkastarna mäta graden av rotation , hastighet och styrning vinkel för att korrekt justera riktningen på ljuset . Dessutom innefattar det adaptiva systemet kurvljus , som ljusa områden på sidan . Detta hjälper till parkering och skarpare svängar . Eftersom bilen vänder , kommer kurvtagning ljus på den sidan om och sedan släcks efter att bilen fullbordar svängen . Båda kurvljus tänds när bilen backar upp .
Ytterligare fakta

adaptivt kurvljus fungerar så bilen går framåt . Strålkastarna vänder inte när bilen står stilla , även om däcken är påslagna . Detta säkerställer att mötande trafik inte bländas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147047.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.