Svenska Bil >> Bilar , Lastbilar Autos >> Husbilar >> Content

Min RV Har en Läckande varmvattentank

En fritids fordonets varmvatten värmaren fungerar på ett slutet system; det kalla vattnet i tanken värms , och en luftficka skapas vid toppen av tanken . Som luftficka expanderar det skapar ofta överdrivet tryck . Trycket frigörs genom varmvattenberedarens tryckutjämningsventil, vilket resulterar i vatten droppande från värmaren . Den dropp är ofarligt, och kan avhjälpas genom spolning av systemet . Instruktioner
1

Stäng av vattentillförseln och öppna en varmvatten- kran . Detta lindrar vanligtvis trycket i varmvattentanken .
2

Öppna varmvattenberedaren bottenventil . Låt tanken att rinna av helt .
3

Spola systemet genom att återupprätta vattenförsörjningen . Kör vatten i fem minuter för att rensa systemet .
4

Stäng dräneringsventil . Fyll tanken tills vattnet rinner från den öppna varmvatten kranen .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/rvs/117192.html

Previous:
Next:

Husbilar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.