Hur Vacuum bromsarna fungerar?

Medan vakuum-assisterade bromsar kan verka som en ganska modern bekvämlighet i förhållande till historien om bilen, är sanningen att det grundläggande systemet faktiskt föregår bilen själv. Även om det kan vara en kvarleva från den industriella revolutionen, försökte-och-sant denna metod bromseffekt hjälpa är still going strong och är inte sannolikt att försvinna någon gång snart. Vakuum Bromsar vs Vacuum-Assisted Bromsar
p Det finns två typer av "vakuum broms" systemet: vakuum-assisterad systemet används i bilar och de sanna bromsar vakuum gång används i tågen. En sann vakuumbromssystem är funktionellt nästan identisk med luftbromssystem används i stora lastbilar. I en luft bromssystem, skjuter tryckluft på ett membran fäst vid en stång som skjuter eller drar på bromsbackarna. En fjäder som ligger bakom membranet levererar faktiskt bromstrycket. Så länge det finns tryckluft trycka på våren, hålla bromsarna lossas och trucken är fri att rulla. En "sann" vakuum "bromssystem gör samma sak, men använder vakuum för att suga på membranet från baksidan istället för tryckluft för att driva på den framifrån.
Hydraulic Brake Basics

Ett hydrauliskt bromssystem är i princip bara ett sätt att överföra rörelse från en plats till en annan, nämligen den rörelse av foten till bromsoken. När du trycker på bromspedalen, drar pedalen eller trycker på en stång fäst vid en kolv i bromshuvudcylindern. Denna kolv pressar vätska ut ur cylindern och genom det låsningsfria bromsar modulator ventil. Så länge som ABS-ventilerna är öppna, fortsätter fluid att färdas från huvudcylindern till bromsoket kolvar, som pressa ner på bromsbeläggen. Huvudcylindern är vanligtvis längre och tunnare än bromsok slav kolvarna, vilket innebär att slaven kolvarna kommer att flytta mindre avstånd, men med större kraft.
Vakuum Assist

vakuumförstärkare på hydrauliska bromssystem är i princip lika med vakuumsystem som används i tåg, varierande främst i placering och makt. I tåget systemet använder en eller två vakuumkammare och membran per axel, använder bilen en enda vakuum membran som endast verkar på huvudcylindern kolv. Detta membran mekanism sitter i-mellan bromspedalen drivdonsstången och huvudcylindern. Under normala förhållanden, suger en slang kopplad till motorns insugningsrör all luft ut ur båda sidor om membranet. När du bromsar, öppnar en luftventil på baksidan av förstärkaren. Denna skillnad i lufttryck skjuter membranet framåt och lägger till lite kraft till huvudcylindern s kolvrörelse.
Vakuum Assist vs Manuell Bromsar

vakuumassisterad bromssystem allmänhet använder mycket kortare huvudcylindrarna än vanliga bromsar, vilket ger dem mindre mekanisk fördel över bromsok kolvarna än icke-assisterade bromsar. Detta innebär två primära saker till dig som förare: Bromspedal resa på ett vacuum-assisted systemet är betydligt kortare än på ett manuellt system, och bromspedalen på en assisterad systemet kan bli stenhårda om du förlorar vakuum av någon anledning. Längre pedalrörelsen är lite obekvämt för gatbruk, men det gör det möjligt att mer exakt bromstryck kontroll och återkoppling. Dessutom kan motorer som använder stora, rumpety kammar producerar inte tillräckligt med vakuum vid tomgång för att aktivera vakuum booster. Dessa två faktorer är de främsta anledningarna till manuella system ofta finna ett hem i dedikerade racingbilar, där bromsning precision och vakuum båda kommit till en premie.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116760.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.