Hur Override en Cat C7

Cat C7 motorerna tillverkas av Caterpillar för användning i ett antal av sina egna fordon . Eftersom Cat C7 motorn , precis som alla andra motor , kan lida av intermittenta fel , har en överordnad funktion installeras för att automatiskt stänga av motorn om ett problem uppstår . Överstyrningen , eller " Emergency Stop " knappen , kan hittas på Caterpillar bilens panel . Instruktioner
1

Slå på Cat C7 motorn i enlighet med de förfaranden som beskrivs i din Caterpillar bilens instruktionsbok .
2

Tryck på " Emergency Stop " -knappen på din Caterpillar bilens panel när fordonet fel att åsidosätta motorn och stänga av fordonet .
3

Test motorn genom att vrida på den igen när du känner att du har löst motorns problemet . Om motorn fortsätter att fel , upprepar du steg 2 .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116753.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.