Galvaniserad Vs. Aluminum Trailers

Valet av material mellan galvaniserat stål och aluminium för din trailer kan betyda hela skillnaden mellan funktion, effektivitet och lönsamhet. Varje typ av metall har sina egna fördelar och nackdelar som lätt översätter till den typ av slutprodukt de är vana att göra, i det här fallet, släpfordon. Att känna och jämföra attributen för förzinkade och aluminium trailers leder släpvagn entusiasten att fatta välgrundade beslut om att köpa en. Egenskaper i galvaniserat stål Släpvagnar galvaniserat

stål trailers är hållbara trailers. Stål är resistent mot utmattning av metallen, mer reptåligt och lättare att arbeta med än aluminium. Stål är också en sämre värmeledare än aluminium vilket innebär att stål hästtrailers kunde ge en mer komfortabel körning vid transport av levande djur, såsom hästar.

Problemen med galvaniserat stål trailer är att det är tyngre att transportera och har en kortare livslängd eftersom det är utsatt för rost.
egenskaperna hos aluminium Släpvagnar Till Salu

Aluminium släp är ca 25 procent till 35 procent lättare än stål, vilket gör dem lättare att dra. På grund av mindre belastning på ett dragfordon, aluminium trailers främja bättre gas körsträcka (fler miles per gallon). Aluminium släpvagnar påstås pågå längre än stål trailers som aluminium inte rostar och målning och målning krävs inte. Aluminium släp är inte befriade från problem. Aluminium är en bättre värmeledare än stål och är därför hästar ridning aluminium trailers därför känner sig mer obekväm än ridning en stål en. Aluminium sägs vara svagare än stål, alltså trailers behöver extra förstärkning som leder till en total släpvagnsvikt liknar en stål-trailer. Aluminium är också mer benägna att utmattning och skjuvning och riva när den är skadad, vad är inne i trailern blir risk för personskada eller skador Addera ditt Underhåll och Jämförelser Reparation
.

Stål, även galvaniserat stål, är benägen att rosta, och därför stål trailers kräver täckt förvaring för att förhindra eller minimera rost bildas. På grund av hotet av rost, kräver stål periodisk rostskydd och ommålning. Trots fler underhållskostnader, stål trailers är lättare att reparera. Aluminium trailers verkar vara nästan underhållsfria eftersom de inte rostar och därför inte behöver målas om. När aluminium trailers skadas, dock blir det dyrare eftersom de är svårare att reparera eftersom det är en mindre plast än stål.
Kostnadsjämförelser

Stål trailers är billigare jämfört med aluminium trailers som stål är ett billigare material att arbeta med. Reparationskostnader tenderar att vara lägre än den hos aluminium. Men vikten av stål släp i kombination med underhållskostnader gör operationer eller baxar med stål dyrare. Aluminium släpvagnar är dyrare än stål och kära. Svårigheten att reparera dem gör också reparationskostnader dyrare. Dock är underhåll och användning mer ekonomiskt eftersom aluminium trailers är lättare att bogsera och inte kräver ommålning eller rostskydd.

Tanke på de fakta om galvaniserade och aluminium släp, beror det bättre alternativ på vad potentiella problem en trailer kan användaren björn. Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116481.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.