Buss Kanal Testing

Alla buss kanaler är metall - slutna elektriska ledningar . Generellt tre olika typer av kanaler finns på bussar : segregerade , icke - segregerade och isolerade ledningar . Samtliga bussar kanaler måste testas för funktion och säkerhet före användning . Visual

Visuella kontroller och inspektioner måste göras före användning . Inspektörerna är skyldiga att visuellt kontrollera skicket på trummorna , kontrollera fuktinträngning och se till att det inte finns några potentiellt skadliga kondens periodiseringar från luftkonditioneringssystemet .
Elektrisk
< p> kanaler måste passera elektriska kontroller före användning . Denna provning omfattar ett prov isolationsresistans och en over - potential test. Den isolationsresistans testet är ett icke - förstörande provning som driver el genom kretsar för att testa de skyddande medel i ledningar isolering medan inom trummorna . Den over - potentiella testet driver en högre spänning genom kretsarna . Defekt isolering kommer att bryta ner , som producerar ett kort . Båda testerna används för att fastställa eventuella risker för att förhindra värmeskador , brand och shorts under användning .
Anslutningar

Alla elektriska och kanal arbete anslutningar måste vara testas före användning. Det vanligaste är en låg resistans test som skjuter elektricitet genom kretsar till testa skarvar och anslutningar mot värme , shorts och brand .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/116030.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.