Vad är en modulär reglerventil ?

Modulära reglerventil grenrörsenheten enheter finns på bilar , lastbilar och andra bilar med tryckluftsbromsar . Luft bromsar fungerar tack vare tryckluft från bromsventil . Detta system innehåller utrustning för kontroll av bromssystemet. Installation

Modulära styrventiler är installerade i bilens instrumentbräda.
Bosses

Grunden för systemet har linjer som sträcker sig från det , kallad "chefer . " Varje boss innehåller en singulär enhet styrventil , ansvarig för överföring av meddelanden mellan avgas , inlopp och utlopp .
Underhåll

reglerventilen församlingar hålls på plats inuti bossarna via en stoppring . Detta låsringen kan tas bort vid behov . Den kvarhållande ringen och styrventilenheten kan behöva tas bort , till exempel, för rutinmässigt underhåll eller utbyte. Hela enheten kan tas ut ur bilen via instrumentpanelen , därefter ersatt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/115937.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.