Hur man återställer Rain Sensing Feature på en 2006 Mini Cooper

Vissa modeller av 2006 Mini Cooper är utrustade med en regnsensor som är ansluten till vindrutetorkaren mekanismen . Sensorn känner av hur mycket regn slår vindrutan för att styra hur vindrutan torkarbladen kommer att uppträda . Känsligheten hos sensorn kan sänkas eller höjas . Du måste återställa sensorn innan du ändrar dess känslighet . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " ON " utan att starta motorn .
2

Tryck på knappen BC , som ligger på spetsen av blinkers armen , tills vindrutetorkaren inställningar visas på instrumentpanelen .
3

håll BC knappen tills displayen visar två regn - moln ikoner .
4

Press och släpp BC -knappen tills önskad inställning är markerad . Den minimala inställningen är till vänster och det högsta är på höger i displayen .
5

Håll BC -knappen för att spara inställningen . Displayen återgår till huvudmenyn efter återställningen är klar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/115228.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.