Colorado Salvage Titel Krav

När ett motorfordon skadas av en kollision, är översvämning, brand eller annan olycka och tillverkarens årsmodell mindre än sex år gammal, Colorado lag fordonet anses räddas. Detta gäller för fordon där kostnaden för reparation till rättslig operativa kvalitet för användning i terräng är mer än slutkundsmarknaden värdet före skadan. Den Colorado Department of Revenue, Sektionen för motorfordon kräver att alla fordon titlar som ska överlämnas till dem så titeln poster kan markeras som räddas. Ägare

Enligt Colorado Division of Motor Vehicles, kräver all försäljning eller överföring av en bärgad motorfordon ägaren att fylla i en ansökan för en bärgning certifikat. Alla framtida förvärvare eller köpare av fordonet måste också ansöka om titeln på intyg i ägarens namn inom 60 dagar från förvärv eller överlåtelse datum. Transaktioner som inte utsatts för beskattningen är undantagna från detta krav. När ett försäkringsbolag erhåller bärgats motorfordon
Försäkringsbolaget

, har företaget att ansöka om en bärgning titel certifikat . Enligt Colorado lag, måste försäkringsbolaget ha detta intyg innan du överför fordonets ägare. Om försäkringsbolaget bearbetar en begäran om uppgörelse om bärgade fordonet, måste ägaren behålla fordonet ansöka om bärgning certifikat i hans namn.
Återförsäljare

Colorado återförsäljarna måste identifiera på titeln intyg arten av alla bärgats fordon. Återförsäljaren måste ange ett tydligt och läsbart sätt ordet "Bärgning" på varje bärgning certifikat eller orden, "Ombyggd Bärgning" på varje ombyggda för bärgning certifikat. Denna formulering har att visas på den första och alla efterföljande intyg om titeln för dessa typer av fordon.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/115216.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.