Hur man återställer CTS Airbag Ljus

Varje Cadillac CTS är utrustad med en krockkudde system som automatiskt blåses krockkuddar om sensorerna är anslutna till systemet upptäcker en olycka. Varje gång CTS startas, kör datorn en kontroll för att se till att krockkudden fungerar korrekt. Om ett fel upptäcks, är krockkudden ljuset stanna kvar för att varna föraren av problemet. I vissa fall kan problemet vara tillfälligt eller ett kommunikationsfel. Återställning av ljuset kommer att avgöra om det finns ett mer allvarligt problem med airbagsystemet. Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till "ON" utan att starta motorn.
2

Öppna bagageluckan. Dra ut batteriet luckan i bagageutrymmet på höger sida.
3

Lossa dörren säkringsblocket ligger på toppen av batteriet för att exponera säkringarna.

4

Dra ut säkringen märkt "AIRBAG" i mitten av mitten raden av säkringar.
5

Slå av tändningen.
6

Byt krockkudden säkringen. Sätt tillbaka locket säkringsblock.
7

Stäng batteriluckan luckan. Stäng bakluckan.
8

Starta motorn. Krockkudden systemåterställningar.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114981.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.