EPA Engine Certifiering

Environmental Protection Agency ( EPA ) sätter normer som reglerar tillåtna utsläppsnivåer för motorer som används i bilar, lastbilar och terrängfordon . EPA kräver tillverkarna av dessa motorer för att erhålla certifiering av utsläpp från motorerna innan de kan installeras i nya fordon . Ansökan

att få en motor certifierade måste tillverkarna ansöka om certifiering med EPA . I Kalifornien fordonstillverkare måste ansöka om certifiering med EPA och California Air Resources Board . Certifiering program måste godkännas innan motorn kan testas . Enligt California Air Resources Board
Testa

måste tillverkarna visa att motorn uppfyller utsläppskraven . Detta sker genom omfattande hållbarhet och utsläpp tester som visar utsläppsnivåer hela livslängd på fordonet .
Efterlevnad

Produktion modeller av fordonet skall vara lika i alla avseenden som de prototyper som används i certifieringen testning . Fordonen måste märkas visar certifieringen och garantin under den tidsperiod som anges av testning . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/114277.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.