Nissan Diagnostic Code P0325

Diagnostisk kod P0325 avser en knock sensor krets fel . Symtom som kan uppstå i din Nissan som en följd av detta problem innefattar men är inte begränsade till brist på makt och en viss tvekan i acceleration . Betydelse

Termen " knackar " hänför sig till en motor som är tända luft /bränsleblandningen på ett sätt som minskar ström. Knackar kan leda till motorskador om det inte fastställts . Den knackningssensor avgör om knackar sker och kan utlösa " Tjänsten Engine " light i instrumentbrädan om det är .
Orsaker

ledningar till din knackningssensor kunde vara felaktig, eller själva sensorn kan behöva bytas ut. Inspektera kablar och kontrollera motståndet på knock sensor för att avgöra vilka problem ger dig P0325 felkod .
Lösningar

Kontrollera först trådarna leder till din knock sensor för raster eller frays . Om det är märkbart slits , kommer att ersätta ledningar antagligen åtgärda problemet . Om kablarna alla verkar vara intakt , kontrollera motståndet i knackningssensorn . Om motståndet inte är nära till fabriken specifikation , måste du byta ut knackningssensorn .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113908.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.