Federala regeringen Definitioner av fordon

Det amerikanska Department of Transportation etablerat US Federal Motor Administration Carrier Safety i januari 2000 . Myndigheten har till uppgift att minska olyckor och dödsfall med stora lastbilar och kommersiella motorfordon . Motor Vehicle

Federal Motor Carrier Safety Administration definierar ett motorfordon under fordonsbestämmelser , avsnitt 390.5 , som ett fordon , som traktorer , semitrailer eller släpvagn drivs av mekanisk kraft och används på motorvägar för transport av passagerare eller egendom . Avsnittet förklarar att en trådbuss eller lok arbetar på räls inte anses vara ett motorfordon . Addera nyttofordon

ett kommersiellt motorfordons definieras som en själv - självgående eller bogserat fordon som används på en mellanstatlig väg att transportera egendom eller passagerare . En kommersiell fordon väger oftast mer än 10,0001 pund och kan transportera upp till 15 passagerare för ersättning .
Motor Vehicle Record

En post motorfordon är en rapport som beskriver de aktiviteter i motorfordonsförares under fordonets drift . Skivan är föremål för Driver Privacy Protection Act .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/113246.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.