Miljömässiga fördelarna med att byta till Elbilar

Med den relativt ny uppfinning av effektiva elbilar, är många konsumenter börjar väga de miljömässiga fördelarna med att byta till dem. Med den globala oron för att minska klimatpåverkan, kommer elbilar fortsätta att förbättra, och många konsumenter kommer att börja se fördelarna med elektriska och växla över. Eldrivna fordon kommer också att bli mer effektiv som en större del av befolkningen är beroende av el och uppladdning förstorar nätet, vilket gör det lättare att ladda dessa fordon. Minskat koldioxidutsläppen

Elbilar är kända för sina låga koldioxidutsläpp. Mest elbilar inte direkt ger några koldioxidutsläpp alls. Däremot har bilen använder energi från det lokala elnätet, som kan matas med valfritt antal energislag. Det är viktigt att upprätthålla en aktiv roll i att välja hur lokala elnät levereras och uttrycka din åsikt. Om den el som driver din elbil är producerad av kol eller någon annan form av utsläpp-elproduktion, då de miljömässiga effekterna av att äga en elbil anses eliminerade.
Minskad
Strömförbrukning

Framsteg inom batterier och bromssystemen har gjort elbilar att bli en del av den allmänna bilproduktion mycket tidigare än många företag tänkt. Nya batterityper har utvecklats som är lättare och mindre, ökar bilens acceleration. Flera företag har utvecklat effektiva bromssystem som omvandlar tillbaka bromsenergi in ström till batteriet. Dessa bromssystem används nu i både hybrid och rena elfordon.
Förbättrad effektivitet

Elbilar förbrukar ström 10 till 30 procent mer effektivt än förbränning motorer. Elbilar har även en lätt vikt och aerodynamisk ram. Dessutom har batterierna införts som är mer effektiva och lagra större mängder energi, vilket gör att fordon att gå längre och snabbare än någonsin tidigare. Det har också varit många förbättringar av avgiftssystemet så att det tar mindre tid att ladda batteriet helt, och förare kan ladda antingen från vanliga butiker eller större butiker nytta. Ju mindre tid det tar att ladda batteriet, desto mindre energi förbrukas av bilen, och mindre energiförbrukning påverkar miljön mindre.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/cars-trucks-autos/other-autos/112620.html

Previous:
Next:

Andra Autos

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.