Hur man återställer Oil Livet på GM Fordon

General Motors oljelivslängd Indikatorn informerar föraren när motoroljan skall bytas. Oljan liv Indikatorn använder faktorer som körstil, körsträcka upplupen och klimatförhållanden. En indikator såsom en varningslampa på instrumentpanelen eller en varning visas om föraren informationscenter kommer att låta föraren vet när oljan behöver bytas. Korrekt drift av olje livet varningssystemet kräver att systemet ska återställas manuellt efter varje oljebyte Instruktioner
1

Använd denna procedur för 2006 och nyare General Motors fordon:. Vrid tändningen till läge utan att starta bilen. Tryck och håll knappen ENTER på förarens informationscenter för en sekund medan oljan livslängd visas. Vrid nyckeln till läge OFF när bekräftelsemeddelandet mottas. Starta bilen för att kontrollera oljebyte meddelande har återställts
2

Använd denna procedur för 2005 och äldre General Motors fordon:. Vrid tändningen till läge utan att starta bilen. Helt tryck nedåt och släpp gaspedalen tre gånger inom fem sekunder. Se till att CHG OIL SOON meddelande blinkar två gånger. Vrid tändningsnyckeln till läget OFF. Starta bilen att försäkra CHG OIL SOON meddelandet inte längre visas.

För vissa 1998-2002 General Motors fordon, tryck och håll knappen trippmätaren i 12 sekunder tills oljebyte slocknar.

3

Använd denna procedur för General Motors fordon som har en reset-knapp: Vrid tändningen till läge utan att starta bilen. Tryck och håll in återställningsknappen i slutet av instrumentbrädan vid säkringsdosan i fem sekunder. Starta fordonet för att säkerställa oljebyte slocknat.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132285.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.