Kan Hydraulic Fluid användas vid servopumpen ?

Det finns olika typer av hydrauloljor som används i en bil , och de bör inte blandas . Styrservoolja är den enda hydraulolja som bör sättas i ett servostyrningssystemet . Användning

Hydrauliska vätskor bör användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. De är konstruerade och formulerade för specifika applikationer . Till exempel är styrservoolja lämplig för gummi anslutningar i systemet .
Specificity

sätta annan hydraulvätska i servostyrningen kan skada Gummiförbindningarna . Dessutom kommer en biltillverkare rekommenderar ofta använder en vätska servostyrning specifika för vissa modeller .
Övriga Vätskor

automatisk transmissionsolja och bromsvätska är också används i bilar och de är ofta gjorda speciellt för vissa modeller . Hydraulvätskor skiljer sig också beroende på när de behöver bytas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131467.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.