Transmission Drain & Fill Vs . Flush

Nästan alla motordrivna fordon har transmissioner och dessa sändningar är fyllda med massor av vätska . Vätskan blir smutsig i tid och kan även ackumuleras sediment som kan skada transmissionen . Dränering och fylla din Transmission


Tömning av vätska från en sändning och sedan fylla det är något som de flesta bilägare kan göra för sig själva , om de så önskar . Däremot kommer en stor mängd gamla vätskan kvar i systemet eftersom endast transmissionsolja pannan kommer att dräneras . Tömning och påfyllning av vätska flera gånger kommer att minska andelen smutsig vätska kvar i systemet . Addera Flushing Din Transmission

Flushing vätskan från överföringssystemet helt har nytta av utbyte av en större mängd vätska än en enkel dränering och fylla . Dock tar spolning längre tid att utföra , och tillverkarna rekommenderar att denna tjänst utförs av proffs .
När ska tjänsten Transmission Fluid

i allmänhet, biltillverkare rekommenderar ny transmissionsolja mellan varje 40.000 till 100.000 miles reste . Detta förlänger livslängden på transmissionen och håller systemet igång effektivt.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131399.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.