Mustang temperaturmätare Problem

Mustang temperaturmätare övervaka temperaturen hos kylmediet som strömmar genom en motor för att fastställa om motorn arbetar inom säkra temperaturnivåer. Den temperaturmätare i en Mustang kan utveckla problem för många skäl . Hot Läsa
p Om en Mustang temperaturmätare läser varm under motorns normala temperaturer , en defekt motortemperatur ( ECT ) sensor kan vara att skylla . Kontrollera ECT-givaren för tecken på slitage eller skador , liksom tråden kör till drivlinan styrmodulen ( PCM ) för en lös , korroderade eller skadade anslutning och göra nödvändiga ersättare .
Varierande Gauge

temperaturmätare ledningar i en Mustang kan lossna , vilket resulterar i fluktuerande eller oregelbunden spårvidd avläsningar . Inspektera mätaren ledningar , som ansluter till den sändande enheten för en lös anslutning , liksom smuts och korrosion som kan skada ledningar och säker , rengör eller byt ut kablaget som behövs .
< br > Trasig säkring

Mustang temperaturmätaren kretsen bygger på en säkring för att skydda den mot överström . En säkring kan förhindra ström i kretsen , vilket gör att mätaren inte fungerar . Kontrollera om en säkring gått , vilket oftast ser mörk eller svart , och ersätta det som behövs för att återställa rätt diameter funktion .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131009.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.