GMC O2 Sensor Problem

GMC O2 , eller syre , sensorer avser anordningar mäta nivån av syre i avgaserna , så att motorn för att justera luft /bränsle- förhållandet för förbränningsblandningen för optimal motorprestanda . GMC 02 sensorer kan utveckla problem som negativt påverkar motorns prestanda och ökar utsläppen . Förorening

förorenade GMC 02 givare kan leda till motorstopp , hög bränsleförbrukning och ökade utsläpp . Föraren kan kontrollera spetsen syresensor för olja , avlagringar kol eller andra föroreningar , rengör 02 sensorn och kontrollera slangen läcka , s och andra möjliga källor resulterar i vätska uppbyggd . Addera Wiring < br >

sensorn kan misslyckas på grund av en lös , bränd eller smutsig tråds koppling. Kontrollera sensorns ledningar för fett eller sot och rengör det vid behov eller säkra det om lös . Om kablarna visar tecken på skador , byt ut sensorn .
Läckor

Ett vakuum läcka kan orsaka en O2-sensor för att upptäcka stora mängder syre , kastar av dess värden . Inspektera vakuumslangar att säkerställa att de är ordentligt anslutna till sina hamnar , samt kontrollera om slang tårar eller tecken på slitage som nödvändiggör ersättare att återställa korrekt sensor funktion .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130984.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.