Holley Förgasarproblem

Holley förgasare avser högpresterande förgasare tillverkade av produkter Holley Performance . Kväv frågor , läckor och andra problem kan orsaka nedsatt funktion Holley förgasare , men de kan ofta lösas via någon tid och detektivarbete. Motorn startar inte
p Om motorn vevar eller inte startar , kan det bero på att kväva koppling bindande i Holley förgasare eller choken kan ha fastnat i öppet läge . Föraren kan smörja kopplingen och inspektera den för veck och böjar , vilket kan kräva ersättning av kopplingen om svår . Om choken inte sluts , ska choken inspekteras för bindning och justeras vid behov . Dies

bilens motor kan dö på grund av ett vakuum läcka
Motor , som kan kontrolleras via en vakuummätare och ersättas om de är slitna eller skadade på annat sätt . Motorbortfall kan också resultera från låg bränsletillförsel till Holley förgasare . Operatören ska kontrollera om ett igensatt bränslefilter , vilket kan hindra passage av bränslet till förgasaren , och rengör eller byt ut den vid behov .
Växlingsindikatorer Problem
< br >

Om motorn stannar när skiftade i växeln , får choke pull - off justering vara felaktig . Föraren ska justera pull - off eller byt ut den om den är skadad eller på annat sätt försämras .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130860.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.