Auto A /C Expansionsventil felsökning

I en automatisk kompressor , cirkulerar flytande kylmedel under högt tryck till den automatiska luftkonditioneringen (AC ) expansionsventil , som tar bort trycket från kylmediet för att låta den expandera och konvertera till en ånga. Auto AC expansionsventiler kan misslyckas eller fel av många skäl . Felsökning kan lösa de flesta av dessa frågor . Låg Sugtryck

Debris försämras gamla slangar eller slam från fukt - kontaminering kan resa i köldmediet till AC expansionsventilen och orsaka blockering , vilket resulterar i lågt undertryck . Byte av förorenade mottagaren - tork , återställer den behållare som lagrar kylmedel från kondensorn , typiskt korrekt funktion .
Kick Sugtryck

AC expansionsventiler kan lossna eller fastna öppen , normalt anges med högre än normalt högtryckssidestryck , eller tryck på den utgående sidan av kompressorn . Dra den lösa AC expansionsventilen eller ersätta det som behövs .
Förångare inte kommer att kyla

En frusen eller defekt AC expansionsventilen kan orsaka förångaren , den anordning som omvandlar flytande kylmedel till ånga , som inte svalna ordentligt . Byte av defekta ventilen , eller evakuering och ersätta mottagaren - tork , typiskt återställer förångare funktion .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130835.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.