Vad gör jag om en tändspole har låg sekundär resistens ?

Tändspolen i en bilmotor är en transformator som består av två spolar eller lindningar , av elektrisk tråd . Lågspänning ström från batteriet strömmar genom primärlindningarna och omvandlas till högspänd ström som krävs av tändstift i de sekundära lindningarna . Resistance

elektriska motståndet av de primära och sekundära lindningar - sitt motstånd mot flödet av elektrisk ström - varierar från tillverkare till tillverkare . Emellertid är resistansen hos primärlindningarna normalt mycket liten (upp till 1 eller 2 ohm), medan motståndet hos de sekundära lindningarna är relativt hög (upp till 14 tusen ohm eller mer ) . Addera Spark

låg elektrisk resistans i sekundärlindningarna är ofta resultatet av en kortslutning. I varje fall kommer låg resistans resultera i en mycket svag gnista , eller ingen gnista alls , vilket innebär att det kommer att vara svårt eller omöjligt att starta motorn.
Testa

Du kan testa motståndet sekundärlindningar genom att fästa en digital multimeter - med sitt motstånd inställda området till 20.000 ohm - över pluspolen och terminaler mitten av tändspolen . En mätare på under 11,0 är oftast ett tecken på ett problem .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130596.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.