Vad är ett överpris för en generator ?

En generator är en generator som producerar växelström . I ett motorfordon, en växelströmsgenerator , med en likriktare som omvandlar växelström till likström , används för att ladda batteriet och ström de elektriska systemen . Elektriska komponenter

Om spänningsregulatorn som styr utgången av generatorn misslyckas, kommer generatorn överladda batteriet. Detta kan innebära att elektriska komponenter, såsom glödlampor och säkringar , som inte är konstruerade för att hantera överdriven elektrisk ström , kan bränna ut , både strålkastare lökar misslyckas samtidigt är ett klassiskt tecken på en överladdning generator
.
batteri

Om för mycket ström som tillförs till batteriet , kommer svavelsyraelektrolyt avdunsta bort alldeles för snabbt , uttorkning batteriplattorna och orsakar att batteriet misslyckas. Överladdade batterier har varit kända för att explodera .
Testa

Du kan testa en generator för överladdning genom att ansluta en voltmeter över de positiva och negativa polerna med motorn körs. En voltmeter läsning av 15 volt eller mer föreslår överladdning .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130589.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.