Vad betyder en fläktmotor Resistor gör?

" Fläktmotor " hänför sig till en elektriskt driven fläkt i ett fordon som tillför luft till passagerarutrymmet . Den värmefläkt resistorn hjälper till att kontrollera den hastighet med vilken blåsanordningsmotorn matar denna luft. Definition

fläktmotor motstånd , vanligen placerad under passagerarsidan instrumentbrädan , innehåller tre motstånd , eller uppsättningar av terminaler som syftar till att skapa spänning i förhållande till elektrisk ström . Dessa motstånd tillåter fläktmotorn för att fungera vid lägre hastigheter .
Funktion

fläktmotor motstånd innehåller kontroller som avgör luft inställningar . Om luftflödet överstiger ett förutbestämt värde, minskar fläktmotorn motståndet luftflöde genom ventilerna via trådspolarna . Varje spole är ansvarig för en varvtalsinställning : Tunnare spolar motsvarar högre luft inställningar och erbjuder minst motstånd ( det minsta motstånd mot flödet av elektrisk ström ) , vilket gör att fläkten att rotera snabbare , medan tjockare spolar motsvarar lägre luft- inställningar och tvingar fläkten att rotera långsammare .
Reparation

Om fläktmotorn motstånd misslyckas , kan fläktmotorn fungerar bara på högsta varvtal och inte avta . Byte av fläktmotor motstånd vanligtvis korrigerar detta problem .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130344.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.