Smörjbara Vs. Tätade lager

Kullager är en integrerad del av en maskin som involverar roterande delar . Lager tillåter delar med hög friktion koefficienter att snurra fritt på högt varvtal med minimal värmeutveckling från friktion . Det finns många typer av lager , inklusive öppna , metall skärmad och gummitätade design . Öppna lager

öppna lager ger maximal prestanda potential men kräver intensiv underhåll för att fungera korrekt . Öppna lagren har ingen barriär mellan kullager och omvärlden , så smuts och skräp att flöda fritt in i lagret . Dessa lager kräver frekvent smörjning för att säkerställa korrekt prestanda .
Metallavskärmad Lager

metallavskärmad lager har en metall barriär mellan kullager och utanför . Denna design är ofta betraktas som den mest effektiva konstruktionen , kräver sällan underhåll samt hög prestanda . Helt inneslutna
Gummi tätade lager

Gummi tätade lager med en gummitätning . Denna design skapar massor av friktionen mellan alla komponenter i lager, skapa värme och minskar effektiviteten . Denna design sällan eller aldrig behöver extra smörjning eller underhåll av något slag . Även dessa lager kräver lite eller inget underhåll , de har den kortaste livslängden i alla designs .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130324.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.