Min kylfläkten När motorn är avstängd

Motorns kylfläkt suger in kall luft , vilket kyler ner motorn under körning . Men ibland en motorns kylfläkt kan sätta på även efter det att motorn har stängts av . Syfte

Många ECU ( elektronisk kontrollenhet ) chips som finns i bilar är programmerade för att reglera ett fordons motor temperatur med hjälp av fläktar . Eftersom bilmotorer kan behöva hjälp kuttrande ner när bilen är avstängd , kan den ECU chip aktivera fläkten i syfte att bidra till att påskynda nedkylningen . Addera Safety
< p > som en säkerhetsåtgärd , när du arbetar på bilens motor , är det viktigt att ta bort den negativa batterikabeln från bilens batteri så att kylfläkten startar inte när din hand är fångad i motorn .

kylfläkten problem

De flesta problem med motorkylfläktar kretsar kring fläkten inte slås på ordentligt . Det kan finnas andra tillfällen när kylfläkten körs mer än normalt , även när motorn är avstängd . Möjliga förklaringar kan vara en defekt ECU chip eller luftintagsenheten som inte drar in luft ordentligt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129207.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.