Hur fungerar en Piezo ställdon Arbete ?

Piezo ställdon är elektroniska komponenter som utnyttjar ett ämne som kallas piezoelektriska material . Dessa små enheter har hjälpt fordonsindustrin avancera dess bevarande bränsleförbrukning och effektnivåer för motorer . Funktion

En piezo ställdon utnyttjar den piezoelektriska effekten för att fungera . Inne i komponenten är fasta ämnen som bildas i kristall former . Dessa former är uppbyggda på ett sätt som gör dem sårbara för ett elektriskt fält . När detta område ligger nära kristallstrukturerna , börjar de att anpassa sig i sin form , vilket skapar en vibration utnyttjas och användas i kombination med andra komponenter för en elektronisk apparat .
Betydelse
< br >

Piezo ställdon har använts för att föra motorns verkningsgrad även tillämpningar i insprutningssystem för både diesel och bensin . Dessutom hjälper de också begränsa utsläppen från fordon .
Intressant faktum

Piezo ställdon har förändrats och utvecklats för olika tillämpningar , framför allt för att möjliggöra inspänningen varierar från 1 volt till 170 volt , beroende på var komponenten installeras och för vilket ändamål .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129052.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.