Potentiometer Funktion

Motstånd enheter motstå flödet av elektriska strömmar för att hantera förstärkning eller kopplingsanordningar . En potentiometer är en resistor sammansatt av tre terminaler och en spänningsdelare , och används typiskt för att styra elektriska apparater. Transducers

Potentiometer används ofta i förskjutningsgivare . Förskjutningsgivare omvandla en form av energi , såsom el , till en annan form , till exempel elektromagnetiska . Potentiometrar i förskjutningsgivare fungera som en utsignal , eller signal som sänder den omvandlade formen av energi . Addera Audio Control

Low - power potentiometrar ofta används för ljudkontroll . Den spänning som matas ut från potentiometern är en logaritmisk funktion av den mekaniska vinkeln på potentiometern. Denna mekaniska vinkel avser ett motståndselement i potentiometer som består av material som varierar i resistivitet vid varje ände , eller vinkel. I ljudförstärkare , är de logaritmiska ljud , eller amplituder , styrs via potentiometer .
TV

Potentiometrar tidigare användes för att justera bildens ljusstyrka , kontrast och färg via vertikala tag i televisionssignalen. Potentiometrar styr synkroniseringen mellan TV : s bildsignalen och tv- mottagarens vippa , eller förstärkare krets .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128662.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.