Ljuddämpare och avgassystem Systems

En fordonets avgassystem har flera viktiga komponenter, den mest kända av dessa är ljuddämparen, som är utformad för att tysta ljudet skapas av förbränningsprocessen. Systemet är utformat för att utföra gaser som produceras genom förbränning i motorn, när bränsle och luft förbränns. Katalysator

utseendet liknar en ljuddämpare, reducerar katalysatorn mängden toxicitet i utsläpp från fordon. Den omvandlar kolmonoxid och kolväten till koldioxid och ångor vatten.
Ljuddämpare

Typiska halsdukar använda bafflar, ett mönster av vinklade plattor, för att effektivt studsa runt avgaserna , omvandlar ljudvågorna till värme och avger energi. Många bilar har också en resonator som fungerar som en andra ljuddämparen.
Avgasrör

avgasgrenrör på motorn kombinerar avgaser från varje motor cylinder i en pipa. Addera Avgasrör

Avgasröret går mellan huvudkomponenterna avgassystemet, bär avgaserna genom att avgasröret, där utsläppen släpps ut i luft. Addera Fördelar

utan en fullt fungerande avgassystem, skulle fordonen släppa ut mer giftiga utsläpp, däribland skadliga kolväten, förutom att producera mer brus.

Addera .from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128039.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.