Vad är syftet med ett insugningsrör ?

Inloppsrör är en del av ett fordons luftintaget , vilket inkluderar massflödessensorn , luftfilter och luftburk . Insugningsröret är bultad till motorn huvudet och spelar en viktig roll i förvaltningen av luft som krävs för cylindrar i motorn för att fungera korrekt . Funktion

insugningsröret kanaler luft i insprutningsmotorer . Vid motorer utan bränsleinsprutning , distribuerar insugningsröret blandningen av luft och bränsle genom motorns förbränningsrum . Insugningsröret form och innerdiameter hjälpa till att definiera riktningen och hastigheten på luft /bränsleblandningen eller luft , beroende på motortyp .
Process

massa luft flödessensor mäter luft när den passerar genom luftfiltret . Spjällhuset alstrar vakuum eftersom den får luft . Spjällhuset öppnar , som trycker in luft i insugningsröret , som skickar den till motorns cylindrar .
Mount

Funktionerna insugningsröret som en fästanordning , eller fysisk plats , för att fästa och stabilisera andra enheter i ett fordon . Ett exempel på en anordning monterad på insugningsröret är en spjällhuset.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127621.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.