Hur man återställer Oil Light på 1998 Lumina

Den 1998 Chevrolet Lumina har en bildskärm oljans livslängd som låter föraren vet när du ska byta olja och filter. Oljan tänds indikerar " CHG OIL SOON " när monitorn har fastställt att det är dags för oljebyte . Detta sker vanligtvis mellan 3.000 och 7.500 miles sedan det senaste oljebytet . Om en GM mekaniker ändrar oljan i Lumina , kommer han återställer olja ljus. Om du byter olja och filter , så kan du återställa systemet manuellt olja ljus . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till läge "RUN" med motorn avstängd .
2

Tryck ned gaspedalen helt i golvet tre gånger inom fem sekunder . Den " CHG OIL SOON " blinkar , vilket indikerar att systemet oljelivslängd återställs .
3

Vrid nyckeln till " Off" när oljan slutar blinka .
< br > 4

Vrid motorn på . Kontrollera displayen för att se till att oljan ljuset har återställts . Upprepa proceduren om oljan lyser fortfarande .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127452.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.