Hur man använder verktyget Ström Probe

Power Probe krets-kontroll verktyget kombinerar funktion av flera olika elektriska testverktyg i en kompakt, användbart objekt för alla bilägare. Om du trivs med att arbeta på din bil eller bara spara pengar, kan du identifiera och åtgärda en hel rad av bil problem själv. Du kan kontrollera polariteten av en krets, aktiviteten av en kontakt, livet av en ljus-anslutning och all annan elektrisk komponent, från fönster till radioapparater, och även bakljusen. Instruktioner
1

Anslut den röda klämman till den positiva polen på bilbatteriet.
2

Fäst den svarta klämman till den negativa polen på batteriet.

Billiga 3

Anslut sondens ände kabeln i slutet av kabelklämmor. Du kommer att höra en hög och sedan en låg ljudsignal.
4

Tryck på knappen på framsidan av sonden. Knappen är placerad strax nedanför strömbrytaren och ovanför högtalaren. Igenom lägena
5

Cycle tills displayen indikerar att du har nått den du vill använda.

6

Peka på sondens spets till kretsen, kontakt eller komponent som du vill testa. Lamporna på framsidan av displayen visar resultatet av ditt test.
7

Tryck på strömbrytaren uppåt för att slå på ficklampan på huvudet av sonden. Detta ljus kommer att belysa området du arbetar i.
8

Tryck på strömbrytaren intryckt för att återställa sonden och testa ett annat element.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/126643.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.