Livslängden på ett bilbatteri

Enligt Auto Fakta hemsida , varar ett typiskt bilbatteri cirka tre till fem år . Däremot kan olika faktorer påverkar hur länge ett bilbatteri varar , speciellt hur fordonet körs . Funktion

En typisk bilbatteri är ett blybatteri består av plattor , bly , blyoxid och svavelsyra och vatten lösning . Lösningen är en elektrolyt , som genererar el genom en kemisk reaktion .
Korta enheter
p Om du kör fordonet korta sträckor varje dag , livslängden på batteriet kommer vara kortare. Helst ska generatorn kör tillräckligt länge för att ladda batteriet .
Temperatur

Extrema temperaturer också kan påverka hur länge ett batteri räcker . Temperaturen kan påverka de kemiska reaktionerna inuti batteriet . Det är därför batteritillverkare installera en isolerad jacka .
Underhåll

Ett bra sätt att få ut det mesta livet ur ett batteri är att använda terminalen beskyddare sprej . Den rengör terminaler och bidrar till att minska mängden batterikorrosion .
Dött batteri

Om batteriet dör , och det har varit ungefär tre år sedan dess senaste ersättare , det är bäst att bara byta ut den . Om du inte vet hur lång tid det har gått , kan du testa det .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125627.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.