Hur man gör en 24V med två 12V batterier

Batterier är en gammal uppfinning , som har funnits i århundraden , men de är geniala och effektiva kraftkällor . De är i utbredd användning idag i en mängd olika tillämpningar. En del av orsaken till batteriernas livslängd som kraftkälla är att de har fördelen av att vara fast tillsammans på ett sätt som utnyttjar deras kombinerade egenskaperna . Exempelvis kan två 12 - volts batterier kopplas tillsammans i serie för att göra en 24 volt - kraftkälla . Saker du behöver
Batteri bygel
Wrench in
12 - volts batterier , 2
Visa fler instruktioner
1

Använd en nyckel för att ansluta en bygel mellan den negativa terminalen på en av de 12 - volts batterier och pluspolen på det andra batteriet .
2

Anslut den positiva ledningen från den enhet som kommer att drivas till den positiva polen på första batteriet .
3

Anslut minuskabeln från den enhet som kommer att drivas till minuspolen på det andra batteriet . Testa enheten .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125614.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.