Hur man byter ett batteri i en GM Remote

General Motors ( GM ) nyckellösa system tillåter bilägare att låsa dörrarna på sina GM-fordon genom att trycka på en knapp på en liten nyckelbricka . Nyckeln fob är en sändare som sänder en signal till en mottagare i fordonet att låsa upp dörrarna . Sändaren drivs av ett litet batteri inuti fob . Med användning över tiden , blir batteriet slut för låg för att överföra signalen alltså fob inte längre fungerar som avsett . En liten skruvmejsel är allt som krävs för att öppna fob så att batteriet kan ersättas. Saker du behöver
Flat - skruvmejsel ( liten ) katalog Batteri
Visa fler instruktioner
1

in spetsen på skruvmejseln i skåran på kanten av fob intill nyckelringen hålet .
2

Vrid skruvmejseln i skåran för att försiktigt bända isär halvorna av fob .
3

bort batteriet försiktigt . Batterihållaren är skör och kommer inte att tolerera aggressiv hantering . Lyft kanten av batteriet , sedan glida den ur hållaren .
4

Sätt i det nya batteriet i hållaren och snäpp sedan fast fob fallet tillbaka tillsammans .
< Br >
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125221.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.