Vad är Wheel Offset?

Även för dem som vet ganska lite om bilar kan det finnas många okända faktorer som påverkar ett fordons prestanda. De flesta människor vet, till exempel, att de däck som används på en viss bil kan ha en stor inverkan på dess prestanda. Färre vet dock att hjulet offset också kan ha en stor inverkan på prestanda. Identifiering

Wheel offset är, helt enkelt, att avståndet från navet montering av hjulet till dess verkliga mittlinjen. Med andra ord, det kompenseras av ett hjul är avståndet mellan den plats där klackarna ansluter ratten till fordonet och den faktiska mitten (från ett vertikalt perspektiv) av hjulet.
Typer

p Det finns tre möjliga typer av hjul offset inklusive neutral offset, positiv offset, och negativ offset. Neutral förskjutning också ibland till som "offset noll" och betyder att navet montering av hjulet direkt är i linje med den verkliga centrumlinjen för hjulet. Positiva offset innebär att navet montering är närmare framsidan av hjulet (närmare utsidan som vetter mot gatan). Negativ offset, å andra sidan, innebär att navet montering är nära till baksidan av hjulet (närmare insidan som är vänd mot fordonet).
Effekter

Effekterna av hjulet offset har främst att göra med de krafter som utövas på hjul-lager. Mest tillverkade fordon kommer med en offset hjul som är utformade för att minimera belastningen på hjulet-lagren. I ett fordon med dålig hjul offset många problem kan manifesteras. Badly offset hjul kan orsaka hanteringsproblem, bryta delar, och även orsaka katastrofala fel uppstå. Ordentligt offset hjul emellertid förbättra hanteringen och minska komponent slitage, särskilt i kurvor. Addera Expert Insight

Tyvärr är det omöjligt att ge allomfattande råd om hjulet offset. Detta beror på det faktum att varje fordon modell har sina egna unika egenskaper. På grund av detta, vissa fordon svarar bättre på positiv offset och några till negativ offset. Dessutom beror den offset som är optimal i hög grad på vad bilen kommer att användas till. Bilar som inte behöver oroa sig kurvtagning kapacitet kommer att gynnas av en annan offset än identiska modeller som ofta är inblandade i snäva kurvor. Det enda sättet att avgöra vad som är bäst för din bil är att undersöka saken och kontakta tillverkaren för råd.
Varning

Wheel offset förändring kan få allvarliga effekter på egenskaperna för hantering av fordon samt om deras säkerhet. Alltid ta vederbörlig försiktighetsåtgärder när du ändrar bilens hjul offset och se till att du vet vad du gör innan du försöker det. Kom ihåg, ett fordon med extremt dålig hjul offset kan drabbas katastrofala delfel som kan leda till olyckor, särskilt vid höga hastigheter.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/124411.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.