Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Funktionen hos en Tachometer

Funktionen hos en varvräknare är att mäta den hastighet med vilken ett objekt roterar , enligt DimensionsGuide.com . Exempelvis mäter en varvräknare på instrumentbrädan i en bil hur snabbt drivaxeln vänder i varv per minut , eller varvtal . Typer

En konventionell varvräknare måste vara i kontakt med det objekt som roterar. Detta är inte fallet med en laser varvräknare , som använder en ljusstråle fokuserad på det rörliga föremålet och mäter dess hastighet av den hastighet med vilken ljuset reflekteras tillbaka.
Applications
< br >

En varvräknare kan användas för olika ändamål . Bil mekanik använda den för att kontrollera den hastighet med vilken gnistor genereras för förbränning. Förare kan använda den för att växla en manuell växellåda vid olika varvtal , eller för att förhindra överdriven motorslitage som kan bli följden av höga varvtal .
Läsa spår


varvräknare i bilar är oftast ringer med en nål som rör sig och visar rpm . Dessa mätare brukar dela in skalan till säkra och farliga nivåer . Det finns också nyare varvräknare som har digitala avläsningar .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/147070.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.