Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Kentucky Headlight Höjd Law

Kentucky reviderade stadgan 189,040 ställer krav på korrekt användning och anpassning av motorfordon strålkastare när du reser på allmänna vägar och motorvägar . Lagen kräver att alla fordon (utom motorcyklar ) vara utrustade med minst två strålkastare , en på varje sida av fordonet . Tillämplighet

Kentucky strålkastare höjd lagar gäller för alla motorfordon , inklusive motorcyklar och lastbilar . Stadgan fastställer standarder för strålkastare justering i allmänhet samt höjdkraven . Addera allmänna lagar

Kentucky lag kräver att strålkastarna placeras så att förhindra bländning för förare i både mötande trafik och när man närmar sig ett annat fordon bakifrån . Dessutom måste strålkastarna placeras så att höjden och intensiteten av strålkastare kan identifiera personer och fordon på olika höjder på ett avstånd av minst 300 meter med hjälp av höga balkar och 100 meter med halvljus . <
br> Särskilda lagar

strålkastare då fordonet lossas skall placeras på en höjd , mätt från mitten av strålkastaren , på mellan 24 och 54 inches till plan mark ( KRS 189,040 ( 9 ) ) . Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146924.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.