Svenska Bil >> Driving Safety >> Driving Safety >> Content

Vad är Liquid Magnesiumklorid ?

Magnesiumklorid har den kemiska formeln MgCl2 ( magnesium och klor). Flytande magnesiumklorid är en lösning av denna kemikalie och har tillämpningar inom is och dammbindning . Utseende

Magnesiumklorid visas som en vit eller klar kristallint ämne . Magnesium kan utvinnas ur magnesiumklorid saltlösning . Kemikalien är lättlösligt i vatten och sådana lösningar omfattar flytande magnesiumklorid . Addera Is och snö
States

inklusive Washington och Montana använder flytande magnesiumklorid för att förhindra snöuppbyggnad på vägar . Flytande magnesium är mindre korrosiv än salt . Det kan antingen appliceras innan isbildning inträffar , som en förebyggande , eller efteråt , för att smälta isen . Kan också användas
Dust

Liquid magnesiumklorid att styra damm på smuts och i övrigt dammiga vägar . Kommersiella dammbindning produkter absorberar fukt från luften , hålla små dammpartiklar från att flyga upp .
Frågor

flytande magnesiumklorid är mindre giftiga och frätande än salt , det kan skada isolatorer i elektriska pyloner , orsakar ljusbågar och avbrott .
Fun Fact

Några av magnesiumklorid saltlake nödvändigt att göra vätskan extraheras från Great Salt Lake . Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/driving-safety/driving-safety/146330.html

Previous:
Next:

Driving Safety

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.