Hur man byter olja i en 2005 Chrysler Van

Kör av gas är en mindre olägenhet, slut på olja är döden för din motor. Motorolja smörjer din motorns rörliga delar och reducerar värme och friktion som motorn genererar. Genom att ändra din Chrysler van s motorolja med jämna mellanrum, kan du förbättra bränsleeffektiviteten, öka Perfomance och förlänga motorns livslängd. Specialiserade oljebytesintervaller butiker i överflöd, men ändra din egen olja garanterar att du får kvalitet och service på bråkdel av det pris som proffs. Saker du behöver
Ramper
Stoppklossar
Pan
Hylsnyckel
Oljefilternyckel
Oljefilter
Shop trasor
Funnel
Motorolja

Visa fler instruktioner
1

Drive på ramperna och stäng av motorn. Placera stoppklossar bakom bakhjulen.
2

Placera pannan under oljeavtappningsskruv, lossa den med sockeln och ta bort den för hand. Låt pannan rinna helt innan du sätter tillbaka avtappningspluggen och dra åt den för hand. Ge pluggen ett slutligt halvt varv med uttaget. Addera 3

Placera pannan under oljefiltret, lossa den med filtret skiftnyckel och ta bort den för hand. Placera filtret i pannan och låt den kvarvarande oljan rinna.
4

Applicera ett tunt lager olja på det nya filtrets gummipackning, och sätta tillbaka och dra åt filtret för hand.

5

Öppna huven och ta bort påfyllningslocket från toppen av motorn. Sätt tratten och häll den nya oljan i motorn, konsultera din instruktionsbok för rätt mängd olja. Ta bort tratten, byt påfyllningslocket och stäng huven.
6

Avlägsna klossarna och baksidan av ramperna. Låt motorn gå på tomgång en minut innan du stänger av motorn och kontrollera oljenivån med mätstickan.
7

Avfallshantera den gamla oljan och filtret genom att ta dem till en automatisk reparation anläggning eller tjänst station. Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/133117.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.