Vad är den interna regulatorn eller Vindrutetorkare Control Module ?

Den interna regulatorn , eller vindrutetorkare styrmodulen , är ett enkelt datorsystem anslutet till baren på ratten som orsakar vindrutetorkarna att fungera . Beskrivning

vindrutetorkare styrenheten har två kontakter . One är ansluten till torkaromkopplarens på ratten , medan den andra ansluter till torkarmotorn . En jordkabel ansluts sidan av modulen till bilens motor .
Plats

vindrutetorkare styrenhet är monterad under förarsidan instrumentbräda . Det är en svart -modul med två vita , fem - pins kontakter ansluten till den, samt en jordkabel skruvas på sidan . Generellt är vindrutetorkaren styrmodulen fast med två skruvar . För att byta en vindruta modul torkarstyrning
Byte

, ta bort den gamla modulen genom att lossa skruvar och installerar den nya på samma sätt . Glöm inte att återansluta jordkabeln .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131071.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.