Startproblem med Cadillac

Startproblem på en Cadillac kan orsakas av en mängd olika skäl . En mekaniker bör konsulteras för att hitta roten till problemet . Security System Threat Meddelande

Cadillac ägare kan ibland ett felmeddelande på bilens interna streck meddelandesystem som påstår " säkerhetssystem hot . " Meddelandet kan sedan ange att ta ut nyckeln ur tändningen och vänta tre minuter innan du startar . Dock får bilen eller inte startar efter tre minuters väntetid . Detta problem beror ofta på en säkerhetsbrist i Cadillac som inte tillåter tändningsnyckeln att läsas .
Bad Starter
p Om bilen inte startar när du vrider tändningsnyckeln till läge "START" , betyder det att startmotorn inte att vända på motorn . Anledningen till detta är ofta ett dött batteri . Men kan det också orsakas av en död startmotor , en defekt tändningslåset eller en kontroll tråd med en dålig anslutning i startmotorn .
Motorn inte startar
< br >

Om Cadillacs starter roterar men motorn fortfarande inte startar , kan det finnas en mängd olika problem som orsakar detta - däribland en dålig bränsletillförsel systemet , ett problem med motorelektroniken ( t.ex. sensorer ) , en felaktig distributör cap eller interna problem motor .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131051.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.