Var är banken 1 , Sensor 2 Oxygen Sensor på en 2000 Chevrolet Impala ?

Den Impala är en fullstor bil som tillverkas av Chevrolet . Den 2000 Chevrolet Impala är utrustad med två syresensorer , en på vardera sidan av katalysatorn . Söka sensorerna är så enkelt som att krypa under bilen . Plats

Banken 1 , är sensor 2 syresensor placerad nedströms katalysatorn . För att komma till sensorn , krypa under fordonet och spåra avgasröret tills du når katalysatorn . Fortsätt att följa avgasröret tills du når banken 1 , sensor 2 syresensor . Addera Identification

Du bör kunna identifiera syresensorn som en enda tråd ca 3 till 6 inches lång . Syresensorn är monterad till avgasröret och bör något skjuta ut från röret . Syresensorn är en viktig del av fordonets avgaser
Funktion

systemet. Sensorn testar den mängd luft i avgasflödet . Den skickar sedan denna information till motorns styrdator , som bestämmer hur mycket bränsle som är nödvändigt för att upprätthålla en lämplig luft - till - bränsle-förhållandet .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131023.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.