Hur man programmerar 2009 Toyota Camry Keys

Automotive viktiga fjärrkontroller är en praktisk säkerhetsfunktion som har varit en vanlig lyx vi ofta tar för givet. Ibland programmera en knapp fjärrkontroll, eller mer allmänt känt som en nyckelbricka, blir nödvändig på grund av batteriets fel eller tillägg av en ny nyckel. Programmera din 2009 Toyota Camry nyckel är en enkel process som kan göras på några minuter. Instruktioner
1

Öppna förardörren, in i bilen och lämna dörren öppen. Alla andra dörrar förblir stängda.
2

Sätt nyckeln du vill programmera fullt i tändningslåset och utan att vrida den, omedelbart dra tillbaka ut. Upprepa det här steget en gång inom fem sekunder.
3

Stäng och omedelbart öppna förardörren två gånger. Sätt in nyckeln i tändningslåset utan att vrida den och dra den tillbaka ut. OBS: Detta steg måste utföras inom 40 sekunder Stäng
4

och sedan omedelbart öppnar förardörren ytterligare två gånger.. Sätt i nyckeln i tändningslåset utan att vrida den och utan att dra det tillbaka ut, stäng förarsidans dörr. Vrid nyckeln till "On" läge utan att starta bilen, vrid tillbaka till "Off" och ta ur nyckeln ur tändningslåset. OBS: Detta steg måste utföras inom 40 sekunder. Om steg ett till fyra har gjort rätt, kommer strömmen lås låsa och låsa indikerar programmeringsläge har visats. Om inte, upprepa steg ett till fyra.
5

snabbt trycka på "Lås" och "låsa" knapparna på nyckeln samtidigt för ungefär en och en halv sekund eller mellan 8 till 15 gånger . Tryck och håll nere bara "Lock"-knappen i ungefär två sekunder. Obs: de billås automatiskt låsa och sedan låsa upp för att indikera framgång. Upprepa det här steget för alla ytterligare viktiga fjärrkontroller programmeras inom 40 sekunder in i programmeringsläge. Addera
.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129962.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.